ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥ

Οργάνωση Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

Ανδραβίδα Ηλείας

Ιστορική Αναδρομή

Η ομάδα μας ιδρύθηκε το 2006 απαριθμώντας πάνω από 100 μέλη-παραγωγούς. Έμεινε στη φάση της Προαναγνώρισης για έξι χρόνια. Μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο και αφού πληρούνταν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τα μέλη-παραγωγοί επιχορηγήθηκαν με φυτικό κεφάλαιο (π.χ. δέντρα) και με κεφαλαιουχικό εξοπλισμό (π.χ. αρδευτικά συστήματα). Ως εκ τούτου ενισχύθηκε η θέση των παραγωγών ως προς τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών, εισήχθησαν νέες ποικιλίες ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά φρούτων και λαχανικών ικανών να ισχυροποιήσουν την παρουσία μας. Το πλέον σημαντικό όμως βήμα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών της Προαναγνώρισης ήταν η δημιουργία εγκαταστάσεων διαλογής και τυποποίησης των προϊόντων των μελών μας. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης ανήλθε περίπου στο ποσό των 2.500.000 ευρώ για την κατασκευή συσκευαστηρίου 2.000 τ.μ. με μηχανολογικό εξοπλισμό, γραμμές διαλογής και συσκευασίας πορτοκαλιού και καρπουζιού, ψυκτικούς θαλάμους, κτίρια γραφείων και όλο το απαραίτητο κεφάλαιο που χρειάζεται για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα μας. Σήμερα απασχολούνται εως 50 εργαζόμενοι σε εποχιακή βάση. Η ανάπτυξη και η οικονομία της περιοχής μας βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της. Αναμφισβήτητα  οι εύφορες πεδιάδες του κάμπου μας αποτελούν κίνητρο αποτελεσματικής εκμετάλλευσής τους από παλιούς και από νέους παραγωγούς. Η ανάγκη τυποποίησης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων, μας οδήγησε στη δημιουργία μιας πολυδύναμης Ομάδας Παραγωγών που στόχος είναι η διασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών, η τυποποίηση και προώθησή τους, καθώς και η οικονομική εξασφάλιση των μελών της.  

Η Ο.Π. ΚΑΜΠΟΥ  από το 2014 υλοποιεί επιχειρησιακά προγράμματα με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίησή της στην αγορά εστιάζοντας περισσότερο στην προώθηση των προϊόντων μας.

Το ύψος των επιχειρησιακών προγραμμάτων αγγίζει τα 150.000 ευρώ ετήσια με δράσεις όπως:

Εφαρμογή Προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (GLOBAL GAP, ISO 22000, AGRO 2.1 & 2.2)

Εγκατάσταση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και μηχανογραφικού συστήματος αναλυτικής λογιστικής με τήρηση βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας βάση των Ε.Λ.Π

Απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού

Βελτίωση του εξοπλισμού

Πολυετή Πείρα
35
Τόνοι Ετησίως
14000
Κύκλος Εργασιών
3500000
Προιόντα
19

Εξωστρέφεια

Η κρίση ανέδειξε τα χρόνια προβλήματα του παρόντος αναπτυξιακού προτύπου της Ελληνικής οικονομίας, πού συνοψίζονται  κυρίως  στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα, τη χαμηλή ένταση ανταγωνισμού στις αγορές σε συνδυασμό με την αναποτελεσματική λειτουργία του Δημόσιου Τομέα. Ανέδειξε επίσης και τις συνέπειες όλων αυτών, που είναι τα συνεχή δημοσιονομικά ελλείμματα ακόμα και σε περιόδους υψηλής ανάπτυξης, το υψηλό δημόσιο χρέος, το υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης και το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η διεθνής ανταγωνιστικότητα των εγχώρια παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών είναι χαμηλή, ενώ το ποσοστό των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ, ειδικά αν συγκριθεί με αυτό των λοιπών μικρών οικονομιών, συμβάλλοντας έτσι στο μεγάλο άνοιγμα του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Η Ελληνική οικονομία χρειάζεται λοιπόν απαραιτήτως ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Η ανάπτυξη πρέπει να γίνει περισσότερο εξωστρεφής. Από την πλευρά της ζήτησης, πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στις εξαγωγές ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και λιγότερο στη κατανάλωση, διότι η Ελλάδα είναι μια μικρή οικονομία και η ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης δεν μπορεί να συνεχίζεται επί μακρόν.

Βασικός, λοιπόν, άξονας μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η Γεωργία.
Ο αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας, με σημαντική συμβολή στην εγχώρια παραγωγή, υψηλότερη απ’ ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η συνεισφορά του όμως στο ΑΕΠ της χώρας παρουσιάζει  τα τελευταία χρόνια ρυθμό μείωσης, πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με την ΕΕ. Η αξία δε της παραγωγής προέρχεται κατά 74% από τη φυτική παραγωγή και κατά 26% από τη ζωική παραγωγή.

Η Ελλάδα χρειάζεται λοιπόν μια ανασύνταξη των παραγωγικών της δυνάμεων ώστε τα επόμενα χρόνια να πετύχει υψηλότερη εσωτερική προστιθέμενη αξία για να διασφαλίσει την άνοδο της απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου και μεγαλύτερη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Η Ομάδα μας , έχει καταφέρει , σε αυτό τον τομέα , την προώθηση των προϊόντων της κυρίως στις Αγορές της Ε.Ε σε ποσοστό άνω του 95% του κύκλου εργασιών της.

Όραμα Επιχείρησης - Μελλοντικοί Στόχοι

Πριν από όλα, η ομάδα πρέπει να καταφέρει να λειτουργεί ως ομάδα. Για να πετύχει αυτό, καθοριστικό ρόλο έχουν τα μέλη-παραγωγοί. Σε διαφορετική περίπτωση αποτελεί περισσότερο σύλλογο παρά επιχείρηση.

Η Ομάδα μας, που λειτουργεί σε μια μικρή περιοχή, επιθυμούμε να αποτελέσει  μοχλό στήριξης και προώθησης, όχι μόνο των τοπικών παραγωγών αλλά και των παραγόμενων προϊόντων, τα οποία φέρουν το ιδιαίτερο εκείνο χαρακτηριστικό που τα καθιστά αξιόλογα και μοναδικά.

Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε την επιχείρηση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των καταναλωτών και χρηματοδοτούμενη με βάση υγιή οικονομικά κριτήρια.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μια υγιής ομάδα παραγωγών ναι μεν μπορεί να αποτελεί έναν δυνατό παίκτη στην εγχώρια και διεθνή αγορά αγροτικών προϊόντων, εξακολουθεί όμως να λειτουργεί μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η ολοένα πιο πιεστικές συνθήκες ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίμων, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αυτόνομες κινήσεις ανεξάρτητων αγροτών ή για αδύναμες οργανώσεις παραγωγών. 

Οι υγιείς ομάδες παραγωγών θωρακίζουν τους γεωργούς και βοηθούν στην αντιμετώπιση των όποιων σύγχρονων προκλήσεων, διότι η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Εξαγωγική Δραστηριότητα

  • Ουγγαρία
  • Πολωνία
  • Σλοβακία
  • Βουλγαρία
  • Σουηδία
  • Γερμανία
  • Βοσνία
  • Ρουμανία
  • Ιταλία
  • Ισπανία

Παροτρύνσεις προς τους Παραγωγούς

Οι Έλληνες αγρότες έχουν το πλεονέκτημα της παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντων, που προτιμούνται από τους καταναλωτές, καθώς και ένα φυσικό περιβάλλον που παρέχει μεγάλες δυνατότητες για παραγωγή ποικιλίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας. Προαπαιτείται όμως, καλύτερη οργάνωση σε επιχειρηματική βάση για καλύτερη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των διεθνών αγορών.

Για να επιτευχθεί όμως καλύτερη οργάνωση θα πρέπει να προηγηθεί εκπαίδευση κι ενημέρωση των Ελλήνων αγροτών, αλλά και η είσοδος νέων αγροτών στον αγροτικό τομέα.

Αν οι συνεταιρισμοί, και γενικότερα η συλλογική επιχειρηματικότητα, αποτελούν μονόδρομο για τους αγρότες χωρών όπως οι Η.Π.Α., η Αυστραλία, η Δανία, Ολλανδία, κ.ά., τότε στην Ελλάδα των μικρών και διάσπαρτων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η αναγκαιότητά τους θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη. Για ποιους συνεταιρισμούς όμως μιλάμε; Φυσικά όχι για όσους περιορίζονται στο να μοιράζουν επιδοτήσεις (οι οποίοι έτσι και αλλιώς σύντομα θα χάσουν το λόγο ύπαρξής τους). Ούτε για τους συνεταιρισμούς που διοικούνται από κομματικούς μηχανισμούς και κύριος λόγος ύπαρξής τους είναι η εκλογή αντιπροσώπων σε οργανώσεις δεύτερου ή τρίτου βαθμού, οι οποίοι θα διαγωνισθούν για την επικράτηση σε ένα κομματικό παιχνίδι με έπαθλο αξιώματα (εργατοπατέρες)..

Αντιθέτως, προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ο προσανατολισμός των αγροτών/παραγωγών, σε στοχευμένες και συντονισμένες δράσεις με την Πολιτεία για μέσο/μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και απαγκίστρωση από την στήριξη στις επιδοτήσεις και τις κρατικές ενισχύσεις που θα μειώνονται συνεχώς.

Αυτό απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και απαλλαγή από κακές συνήθειες που δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας.

Η Ελλάδα, με το κλιματικό πλεονέκτημα πού διαθέτει, να συμβάλλει στην βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και των διατροφικών συστημάτων πού από μόνα τους αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο για την επίτευξη του τελικού στόχου πού πρέπει να είναι η παγκόσμια εξασφάλιση επαρκούς και θρεπτικής διατροφής.

Αυτό απαιτεί συνεργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα έτσι ώστε να αποτελέσει έναν τέτοιο επενδυτικό προορισμό και να ανταγωνιστεί συστηματικά και αποτελεσματικά άλλες χώρες πού ήδη προσπαθούν να προσελκύσουν τέτοιες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Όλα όμως αυτά προϋποθέτουν όραμα, διάθεση και δουλειά για την υλοποίησή τους και αλλαγή νοοτροπίας. Η παρούσα βαθιά οικονομική κρίση, λόγω των αδιεξόδων πού δημιουργεί, μπορεί να αποτελέσει την μεγάλη ευκαιρία του αγροτικού τομέα στην πατρίδα μας.

Αρκεί να το θελήσουμε.

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας