Επεξεργασία

Συγκομιδή, επεξεργασία και αποθήκευση των προϊόντων στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας.

Αποθηκεύση

Αποθήκευση μεταποιημένων προιόντων.

Εμπορία

Εμπορία φρούτων και λαχανικών.